Tietosuojakäytäntö

Verkkokauppa Beauty Rockersin tietosuojakäytännöt. Käsittelemme asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.


Rekisterinpitäjä

Beauty Rockers (Y-tunnus 2906668-7)

Kalevalankatu 14 70900 Kuopio

beautyrockers@hotmail.com


Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Beauty Rockers (Y-tunnus 2906668-7)

Kalevalankatu 14 70900 Kuopio

beautyrockers@hotmail.com


Rekisterin nimi

Beauty Rockersin verkkokaupan asiakasrekisteri


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Beauty Rockersin verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Noudattamme asiakkaan ja rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä.  Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

- Tiedot asiakkaan tilauksista


Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja

Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen

perusteella.


Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.


Tietojen säilytysaika

Sopimuksen pituuden mukaan.

Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen. Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.Asiakkaan oikeudet

1. oikeus tutustua henkilötietoihin

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen,  jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: beautyrockers@hotmail.com

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.


Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.
Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla Beauty Rockers, a siakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa.

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 8.12.2021